Väsentliga händelser 2013

Rimi Baltic stärkte 2013 sin position i de baltiska länderna. Flera större Rimi-butiker öppnades i Litauen och expansionen fortsatte även i de andra länderna. Dessutom fortsatte effektiviseringarna inom inköp och logistik samt satsningarna på att stärka kundlojaliteten.

Nyetableringar och vidareutveckling

Vad gäller butiksnätet öppnades totalt åtta nya butiker under året. Denna expansion, som väntas accelerera under 2014, markerar i någon mån slutet på den period av konsolidering och stängningar av olönsamma lågprisbutiker som präglat verksamheten i regionen under senare år.

Som ett led i strävan att stärka Rimi-varumärket mot kund har butikerna under året moderniserats och uppdaterats. Särskilt fokus har legat på butiker i Tallin, Riga och Vilnius. Sortimentet har utvecklats, inte minst vad gäller färskvaror, färdigmat, egna märkesvaror och non-food. I flera av butikerna finns idag särskilda avdelningar för sallad, sushi och pizza.

Försäljningen av egna märkesvaror ökade kraftigt under året och har väsentligt bidragit till högre lönsamhet, förbättrad prisupplevelse och ökad kundlojalitet.

Effektiviseringar inom inköp och logistik

Utrullningen av centrallagret har fungerat väl och avsevärt förbättrat lagerhanteringen. Det har möjliggjort en fokusering av större transportvolymer från södra Europa och Asien, samt större volymer från ICAs centrallager i Sverige. Detta har i sin tur medfört ökad effektivitet och i förlängningen sänkta kostnader.

Ökad kundlojalitet

Satsningarna på olika typer av lojalitetsprogram fortsatte under året. De så kallade lojalitetsterminalerna som introducerades i slutet av 2012 har fungerat väl och bidragit till en ökad kundlojalitet. Utvecklingen av kunddatabasen kommer att möjliggöra en effektiv kundbearbetning under kommande år.