Framtidsutsikter

Allt större fokus kommer framöver att ligga på att utveckla och stärka varumärket Rimi. Totalt planeras ett femtontal nya butiker under 2014, varav huvuddelen kommer att ligga i Litauen. Utvecklingen av de egna märkesvarorna kommer att intensifieras ytterligare, liksom arbetet med olika typer av lojalitetsprogram.

Stort fokus kommer även att ligga på fortsatta effektiviseringar inom inköp och logistik. Målet är att, inom relevanta områden, ytterligare öka samordningen av inköp mellan Rimi Baltic och ICA Sverige.

Trots en generellt hög arbetslöshet är det i de baltiska huvudstäderna svårt att få tag på personal. Därutöver är omsättningshastigheten på butiksmedarbetare högre i de baltiska länderna än på ICA Gruppens övriga marknader. Detta är ett problem för branschen, men tar likväl fokus och kraft från organisationen. Goda arbetsvillkor, ett tydligt ledarskap och en positiv gemensam värdegrund utgör här viktiga komponenter för att sänka personalomsättningen.