Försäljningsutveckling

                             
  Butiksförsäljning
(exklusive moms)
  Antal butiker i Baltikum
  2013, MEUR   Utveckling samtliga, %   Utveckling jämförbara, %   December 2012   Nya     Stängda   December  2013
Estland 361   0,5   –2,5   83   3     –3   83
Lettland 609   6,0   3,5   114   2     –3   113
Litauen 217   1,4   0,8   38   3     –2   39
Totalt 1 187   3,4   1,1   235   8     –8   235