Kjell & Co

Kjell & Company är en återförsäljare av hemelektroniktillbehör genom egna butiker och e-handel. Bolaget äger och driver 72 butiker på 41 orter i Sverige, av vilka sex öppnades under 2013. Samtliga butiker har ett fullsortimentslager om drygt 8 000 artiklar.

Marknaden för hemelektroniktillbehör var under 2013 fortsatt stark. Kjell & Co gynnas av att mängden elektroniska enheter ökar samtidigt som tekniken blir allt mer avancerad, vilket driver efterfrågan på tillbehör. Under 2013 syntes effekterna av de större projekt som genomförts under senare år inom bland annat sortimentsutveckling, IT, varuförsörjning och en förbättrad webbplats. Till de viktigare händelserna under det gångna året hör, utöver expansionen, en satsning på produkter sålda under eget varumärke (EMV).