inkClub

inkClub grundades år 2000. Idag säljs olika typer av förbrukningsartiklar till kunder i 15 europeiska länder. All försäljning sker direkt över internet. Kärnområdet utgörs av bläckpatroner och toner, men därutöver erbjuds även glödlampor, batterier, dammsugarpåsar och skönhetsprodukter. Målet under kommande år är att öka antalet produktkategorier ytterligare, bland annat inom förbrukningsartiklar och kontorsvaror.

Under året ingicks ett samarbetsavtal med ICA Global Sourcing gällande inköp från Asien. Samarbetet, som sker på marknadsmässiga villkor, väntas leda till bättre inköpspriser. Därutöver inleddes även en mer strukturerad försäljning riktad mot företag.