Hemtex

Hemtex är en hemtextilkedja med butiker  i Sverige, Finland och Estland. Med totalt 158 butiker är Hemtex Nordens ledande hemtextilkedja. Av butikerna var 134 belägna i Sverige, 21 i Finland och 3 i Estland. 144 ägdes av Hemtexkoncernen och 14 av franchiseföretag. Dessutom erbjuder Hemtex online-handel i Sverige.

Hemtex har under senare år genomgått ett omfattande förändringsarbete med målet att förbättra lönsamheten och effektiviteten samt att stärka kunderbjudandet. I princip alla delar av verksamheten har setts över; sortiment och butiksnät har utvecklats, inköpsprocessen har effektiviserats genom samarbete med ICA Global Sourcing och nya, effektiva, verktyg för att mäta kundupplevelsen har införts.

Arbetet med att förbättra, fördjupa och bredda bassortimentet fortsatte under 2013, liksom satsningen på att lyfta fram mönsterskatter av såväl kända som okända formgivare.

Under året tecknades samarbetsavtal med symaskinstillverkaren Singer kring försäljning av symaskiner och tillbehör inom kläd- och textilvård. Som ett led i arbetet med att bredda sortimentet genomfördes även en lyckad satsning på hembelysning.

Under året öppnades 7 nya butiker, 5 i Sverige och 2 i Finland. Såväl omsättning som resultat förbättrades under året.