Forma

Forma är ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen. Efter avyttringen av Forma Books under 2013 bedrivs verksamheten i dotterbolaget Forma PG, med verksamhet inom utgivning av fack- och konsumenttidningar. Bolaget ger bland annat ut konsumenttidningarna ICA Kuriren, Hus & Hem, Hälsa samt facktidningarna ICA Nyheter och Market.

Stort fokus under 2013 har legat på att anpassa verksamheten efter den tuffa marknadssituation som råder på tidnings- och annonsmarknaden. Existerande tidskrifter har utvecklats och förbättrats samtidigt som kostnader och prismodeller har setts över. Sammantaget har detta resulterat i en förbättrad lönsamhet.