Väsentliga händelser 2013

ICA Sverige har under 2013 fortsatt arbetet med att integrera de nya koncernstrategierna i verksamheten. Till de viktigaste prioriteringarna för året hörde att driva försäljningen, fortsätta utveckla sortimentet, öka andelen egna märkesvaror samt säkerställa konkurrenskraftiga priser och en överlag effektiv verksamhet med fokus på logistikkedjan. Inom samtliga dessa områden uppnåddes under året goda resultat.

Nyetableringar och vidareutveckling

Totalt öppnades femton nya ICA-butiker, väl spridda mellan butiksprofilerna. Sju av dessa ersatte butiker som stängts. Ytterligare sju var nyetableringar och en butik övertogs från en konkurrent. Totalt stängdes 24 ICA-butiker men trots detta ökade nettosäljytan 2013.

Under året fattades beslut om att etablera tio nya ICA To Go-butiker de kommande två åren. ICA To Go är ett mindre butiksformat som med hög tillgänglighet erbjuder färdiga måltidslösningar. Konceptet har funnits som pilotverksamhet i Stockholm sedan 2010. Kunderna har uppskattat utbudet, priserna och att maten upplevs som hälsosam. För att ytterligare öka tillgängligheten planeras ett antal olika delkoncept för befintliga ICA-butiker.

Cura apoteket fortsatte att utveckla sin ställning på apoteksmarknaden. Sammantaget etablerades 10 nya Cura apotek, motsvarande 45 procent av nytillskottet av apotek i Sverige. Den goda försäljningsutvecklingen visar att kunderna uppskattar konceptet med apotek bekvämt placerade i eller i anslutning till stora ICA-butiker samt de generösa öppettiderna. Styrkan i konceptet ligger just i möjligheten att dra nytta av de kundströmmar som butikerna och apoteken skapar åt varandra. I slutet av 2013 fanns sammanlagt 58 Cura apotek runt om i landet.

Marknadsföring och lojalitetsprogram

ICA arbetar hela tiden med att stärka lojaliteten hos befintliga kunder och samtidigt nå nya målgrupper. Traditionella marknadsföringskanaler i form av annonsering och direktutskick utgör fortfarande viktiga redskap, men lojalitetsprogram, digital marknadsföring och närvaro online blir allt viktigare. Marknadsföringen blir även allt mer kundspecifik. Webbplatsen ica.se och ICAs handla-app är bra exempel på effektiva och växande kanaler. Appen, som utvecklades ytterligare under 2013, hade i slutet av året laddats ner mer än 760 000 gånger. Ica.se är fortfarande Sveriges största matsajt, med cirka 1,3 miljoner besökare varje vecka.

Egna märkesvaror

Till de viktigaste strategiska prioriteringarna hör att öka andelen egna märkesvaror, EMV.

Ett bra EMV-sortiment medför fördelar för såväl kund som butik. De skapar en bredd och ett djup i sortimentet till attraktiva priser och stärker ICAs varumärke och ICA-butikernas unikhet samtidigt som de bidrar till god lönsamhet.

Under 2013 stod EMV för 21,4 procent av försäljningen i Sverige, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Var femte vara som såldes var en egen märkesvara. Totalt under året lanserades cirka 450 nya EMV-produkter, varav ett stort antal inom färskvarusegmentet.

Handel online

Arbetet med att lägga grunden för ICAs planerade online-erbjudande har under 2013 fortsatt. Målet är att påbörja en lansering av e-handel under hösten 2014. Satsningen tar utgångspunkt i den lokala butiken. Kunderna väljer själva vilken butik de vill handla från och var de vill hämta upp de packade kassarna. Beroende på marknad och konkurrens kan butikerna även komma att erbjuda hemleverans. På sikt är tanken att hela ICAs sortiment ska gå att köpa online.

ICAs egen matkasse, en tjänst med de enskilda butikerna som avsändare, har under året fortsatt att utvecklas väl. Kassen kan beställas i flera varianter och går att få antingen hemkörd eller färdigpackad för upphämtning i butik.

Fortsatt arbete med certifieringar

Kunderna har höga förväntningar på matsäkerhet och kvalitet. Därför arbetar ICA ständigt med att underlätta butikernas kvalitetsarbete, och med att säkerställa att de egna varorna är säkert och hållbart producerade.

Vid utgången av 2013 uppfyllde merparten av ICA-butikerna branschens kvalitetsstandard och 340 hade certifierats via tredjepartsrevision. ICA Sveriges inköps- och logistikverksamheter är certifierade enligt internationella miljö- och kvalitetsstandarder, vilket innebär att kvalitets- och miljöarbetet sker enligt strukturerade och noggranna rutiner. 

Sveriges mest hållbara varumärke

ICA tog under året hem förstaplatsen i undersökningen Sustainable Brand Index, där Sveriges mest hållbara varumärken koras. I undersökningen har 9 000 konsumenter i Sverige rankat vilket varumärke de anser vara bäst på att ta sitt miljömässiga och sociala ansvar. Dessutom har konsumenttidningen Råd & Rön granskat olika livsmedelsföretags samhällsansvar och hur företagen agerar för att påverka villkoren för maten som produceras i utvecklingsländer. ICA fick, som enda livsmedelsföretag, grönt ljus i den granskningen.

Inköp och logistik

Inom logistikområdet pågår ett kontinuerligt arbete för att genom en effektivare och bättre anpassad logistikstruktur ytterligare förbättra servicen till butikerna. Under senare år har flera åtgärder vidtagits, varav nedläggningen av lagren i Umeå och Årsta samt en ny upphandling av transporttjänster hör till de främsta. Effekterna av dessa åtgärder börjar nu märkas i form av effektivare flöden och minskade logistikkostnader.

Som ytterligare ett led i detta arbete togs under året ett beslut om en utbyggnad av lagret i Helsingborg. Det nya lagret, som beräknas att stå färdigt under tredje kvartalet 2015, kommer att möjliggöra bättre service och högre effektivitet. Därutöver skapas även betydande miljövinster.

I samband med utbyggnationen i Helsingborg kommer lagret i Arlöv att avvecklas samtidigt som lagret i Kungälv framöver kommer att fungera som centrallager för färskvaror- och non-food.