Marknadsutveckling

Dagligvarumarknaden i Sverige är en mogen marknad, vilken sedan flera år tillbaka främst utgörs av ICA, Axfood, Coop och Bergendahls. Dessa aktörer står tillsammans för cirka 70 procent av marknaden.

Konkurrensen på marknaden har under senare år ökat, framför allt beroende på ökad etablering av lågpriskedjor, men också på grund av ökad konkurrens från andra kanaler såsom restauranger och färdigpackade matkassar levererade direkt till kunden. I genomsnitt spenderade ett genomsnittligt svenskt hushåll cirka 12 procent av sin disponibla inkomst på mat.

Dagligvaruhandelns utveckling för 2014 väntas vara positiv, men är förstås känslig för omvärldens konjunktursvängningar. Den största procentuella tillväxten väntas inom online-handel, om än från låga nivåer. Konkurrensen väntas vara fortsatt hård.

Dagligvarukonsumtionens utveckling, Mkr

Tillväxt 4%

  
Marknadsandelar*, Sverige
  

*Beräknat på total dagligvarukonsumtion oberoende av kanal enligt Nationalräkenskaperna. Dagligvaruförsäljningen inkl moms i ICA-butikerna uppgick 2012 till 105 494 Mkr.

Vid årsredovisningens publicering hade 2013 års siffror ej offentliggjorts.