Framtidsutsikter

ICA Sverige kommer under 2014 att fortsätta arbetet utifrån de strategiska prioriteringar som slagits fast för koncernen och av ICA Sverige. Till dessa hör att befästa och ytterligare stärka den marknadsledande positionen med särskilt fokus på storstäderna. Detta kommer att ta sig uttryck i nyetableringar och förnyelse av det befintliga butiksnätet samt fortsatt utveckling av prisvärdhet och sortiment. Samtidigt anpassar de enskilda butikerna sina erbjudanden lokalt för att serva sina kunder på bästa sätt.

ICA har höga ambitioner att inspirera till goda måltider och råvaror i säsong och vill även göra det enklare för kunderna att göra hälsosamma val. Frukt och grönt och recepttjänster spelar en viktig roll tillsammans med satsningar på ökat välmående via sponsring av motionsaktiviteter för kunder och medarbetare. Under 2014 kommer även fokus att ligga på att stödja kundernas hållbara val genom bättre märkning och information.

Utöver nya dagligvarubutiker kommer också apoteksverksamheten att fortsätta att expandera. Totalt planeras ett tiotal nya Cura apotek att öppnas runt om i landet; alla i direkt anslutning till större ICA-butiker.

Till de högst prioriterade aktiviteterna hör fortsatta satsningar inom egna märkesvaror och färskvaror. Målet är att andelen egna märkesvaror ska öka med en procentenhet per år. Detta ska uppnås genom offensiva satsningar på innovation i samarbete med ICA-handlarna och vidare arbete med att förbättra kundernas pris- och sortimentsupplevelse.

Stort fokus kommer även att ligga på utveckling av kundlojalitetsprogrammen, för att förstärka de mervärden som dessa skapar för ICAs kunder. Marknadsföring i digitala kanaler ska förenkla för kunden hemma och underlätta butiksbesöket genom tjänster som självscanning i mobilen, erbjudanden via QR-koder och utveckling av ica.se. 2014 kommer också att präglas av förberedelser inför den första lanseringen av ICAs gemensamma e-handelserbjudande tillsammans med butikerna. Målet är att öka tillgänglighet och bekvämlighet för kunderna och på sikt bli en ledande e-handelsaktör. Lanseringen kommer att starta under hösten 2014.