ICA Sverige

Fortsatt stark utveckling

Fler kunder, ökad försäljning och en positiv utveckling inom egna märkesvaror visar att kunderna fortsätter att uppskatta ICA. Tillsammans med en allt effektivare logistik ledde det till ännu ett starkt år för ICA Sverige.

Med drygt 1300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation, vilket gör det möjligt att uppnå skalfördelar.

I ICA Sverige ingår apoteksrörelsen Cura apotek, convenience-konceptet ICA To Go samt ICA Special, som arbetar med inköp och försäljning av non-food samt driver försäljningen av non-food i Maxi ICA Stormarknad. ICA Special driver även partihandel för ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära i Sverige samt levererar produkter till ICAs verksamheter i Norge och Baltikum.

"ICA är Sveriges mest hållbara varumärke enligt Sustainable Brand Index 2013."

Stark försäljnings- och resultatutveckling

ICA Sveriges nettoomsättning ökade under 2013 med 3,4 procent, i hög utsträckning drivet av högre partihandelsförsäljning och bättre försäljning i Cura apotek. I jämförbara butiker uppgick försäljningsökningen till 2,7 procent. Försäljningen av egna märkesvaror (EMV) ökade under året med 1,3 procentenheter.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter förbättrades under året till 3 058 Mkr (2 872). Ökad försäljning, bättre marginaler i partihandeln som en följd av ökad andel EMV, effektiviseringar inom logistik samt ett förbättrat resultat för Cura apotek hörde till de drivande faktorerna bakom resultatförbättringen.

Den starkare försäljningen bidrog även till att ICA Sveriges position på den svenska dagligvarumarknaden stärktes under året.

Nyckeltal    
   2013 2012
Nettoomsättning, Mkr 67 992 65 750
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr 3 058 2 872
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 4,5 4,4
Andel EMV, % 21,4 19,6*
Antal anställda 7 617 7 229
*Andelen EMV var 20,1% enligt omräknad definition 2013.