Marknadsutveckling

Trenden på den norska dagligvarumarknaden är generellt positiv. Marknaden omsatte under 2012 cirka 148 100 MNOK, en ökning med cirka tre procent jämfört med året före. I genomsnitt lade ett genomsnittligt norskt hushåll cirka 10–12 procent av sin disponibla inkomst på mat.

Konkurrensen på marknaden var under det gångna året fortsatt hög, inte minst från lågprisaktörer. Även nyetableringstakten var fortsatt hög, och i princip samtliga aktörer fortsatte att expandera med nya butiker.

Traditionellt har handeln präglats av många små butiker och marknaden domineras i dag av fyra kedjor: Norgesgruppen, Reitangruppen (Rema 1000), Coop och ICA Norge.

Kundlojaliteten i Norge är generellt sett låg. Norge har flest livsmedelsbutiker per capita i hela Europa och varje norrman har i genomsnitt 4–5 dagligvarukedjor i närheten, av vilka 3–4 besöks regelmässigt. Kraven på såväl kvalitet som pris är mycket höga. Närheten till Sverige innebär också att norrmän i växande omfattning väljer att åka till Sverige för att handla billigare.

Dagligvarumarknadens utveckling, MNOK

Tillväxt 3%

  

Vid årsredovisningens publicering hade ännu inte data för 2013 offentliggjorts.

Källa: Nielsen

Marknadsandelar, Norge