Framtidsutsikter

ICA Norge kommer framöver att fortsätta arbetet i linje med de strategiska prioriteringar som slagits fast för koncernen. 2014 kommer med all sannolikhet att bli ett utmanande och krävande år. 

Stort fokus kommer även att ligga på att stärka kundlojaliteten och fortsätta att förbättra prisupplevelsen hos kund. Kommunikationen med kunderna är viktig, liksom att få den grundläggande butiksverksamheten att fungera och säkerställa ett sortiment som ligger i linje med vad kunderna förväntar sig. ICA Supermarked satsar exempelvis på att bli en mer lokalt anpassad profil. Ett övergripande mål är att förändra bilden av ICA som en dyr aktör. Den pågående översynen av sortimentet och den nya strategin för egna märkesvaror utgör här viktiga inslag, liksom införandet av ett helt nytt lojalitetsprogram och genomförandet av den nya prisstrategin för Rimi-butikerna.

Efter konkurrensmyndighetens förhandsbesked om att stoppa samarbetet med Norgesgruppen genomförs en analys av konsekvenserna för ICAs verksamhet i Norge.