Väsentliga händelser 2013

2013 var på flera sätt ett starkt år för ICA Banken. Under året fortsatte arbetet med att dels utveckla själva bankerbjudandet, dels fortsätta bidra till att stärka kundlojaliteten till butiksverksamheten. Året kännetecknades av ökad kundnöjdhet, fortsatt utveckling av kunderbjudandet och en god efterfrågan inom samtliga produktområden.

Sveriges mest nöjda bankkunder

ICA Banken utsågs under året till Sveriges bästa bank i Svenskt kvalitetsindex nöjd-kundundersökning. Det är tredje året i rad som ICA Banken placerar sig bland de två bästa. Utnämningen är ett resultat av kontinuerliga och målmedvetna satsningar på ett allt tydligare, bredare och djupare kunderbjudande.

Fortsatt utveckling av kunderbjudandet

Stor kraft har under året lagts på att utveckla erbjudandet ytterligare. Särskilt fokus har legat på att förbättra kundernas främsta kontaktytor, webbplatsen och apparna. Under året har både webbplats och appar designats om i syfte att öka kundnyttan och användarvänligheten. Samtidigt har ytterligare funktionalitet lagts till. Exempelvis är det nu möjligt att ändra land- och regionspärren på ICAs bankkort direkt från appen och att öppna och stänga kortet på internet.

Ökat intresse för sparande i fonder

Intresset för det fondtorg med ett 40-tal fonder som lanserades i slutet av 2011 har under året fortsatt att öka. Totalt uppgick det förvaltade kapitalet i slutet av året till 93 Mkr, en ökning med 84 Mkr jämfört med föregående år. Tre av fonderna marknadsförs under eget namn, ICA Varlig, ICA Måttlig och ICA Modig. Dessa fonder förvaltas av Catella Fondförvaltning AB.

Förberedelser inför ICA Gruppens online-satsning

Inom ICA Gruppen fortsatte förberedelserna inför den online-satsning som kommer att lanseras under 2014. ICA Banken har en central roll i detta projekt, inte minst vad gäller system för hantering av betalflödena. Under året har en betalningslösning utvecklats som klarar av att hantera såväl bonusfrågor som olika typer av kort. 

Stärkt position bland Sveriges studenter

ICA Bankens och ICA Sveriges gemensamma satsning för studenter, med förmånliga helhetslösningar och rabatter på mat och banktjänster, fortsatte under året. Vid utgången av 2013 hade över 78 000 studenter anslutit sig till ICA Student.

Förnyat avtal med Riksgälden

ICA Banken vann Riksgäldens upphandling av förbetalda korttjänster/kontantkort och fick därmed ett förnyat förtroende att leverera dessa tjänster under ytterligare tre år. ICA Banken har nu 30 avtalskunder för denna tjänst där Migrationsverket är största kund för utbetalningar till asylsökande. De asylsökande får ett laddbart kort från ICA Banken där bidraget sätts in. Kortinnehavaren kan sedan handla med kortet på de flesta inköpsställen och även ta ut kontanter i samtliga uttagsautomater och samtliga ICA-butiker.

Stärkt position med nya uttagsautomater

ICA Banken har under året satsat på att utöka antalet egna uttagsautomater i ICA-butikerna och har 431 uttagsautomater på den svenska marknaden.

Rekrytering av ny Vd påbörjad

ICA Bankens nuvarande Vd Jörgen Wennberg kommer att gå i pension i september 2014. Med anledning av detta påbörjades i slutet av 2013 en rekryteringensprocess för att hitta en efterträdare. Jörgen Wennberg kvarstår som Vd för ICA Banken samt medlem i ICA Gruppens koncernledning fram till sin pensionering.