Framtidsutsikter

ICA Banken kommer under 2014 att fortsätta arbetet i enlighet med ICA Gruppens strategiska prioriteringar. Målet är att fortsätta växa, både sett till antal kunder och djup i kundrelationen. Detta ska ske genom ett fortsatt fokus på användarvänliga tjänster som bidrar till att förenkla kundernas vardag.

Stort fokus kommer även att ligga på kommande regelförändringar på bankmarknaden såsom intern styrning och kontroll, kapitaltäckning samt hantering av operativa risker. ICA Bankens bedömning är att man för närvarande står väl rustade att möta dessa.