ICA Gruppens sex segment

Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i sex segment; ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA Fastigheter och Portföljbolagen. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Övrig verksamhet ska stödja kärnverksamheten och kunna vidareutvecklas mot nya affärsmöjligheter.

I dagligvaruverksamheten, som utgörs av ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic, ingår totalt cirka 2 100 egna och handlarägda matvarubutiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Runt butikerna har en rad verksamheter byggts upp, vilka var för sig såväl som i samverkan bidrar till ett attraktivt kunderbjudande och en stabil marknadsposition. ICA Banken erbjuder finansiella tjänster till kunder i Sverige, medan ICA Fastigheter bedriver fastighetsverksamhet i Sverige och Norge. I ICA Gruppen ingår också fem portföljbolag.

Siffrorna i segmentsavsnitten presenteras som om segmenten hade ingått i ICA Gruppen hela 2013 och 2012.

  

68%

Omsättning, % (av hela gruppen)

3 058

Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr

7 617

Antal anställda
  

17%

Omsättning, % (av hela gruppen)

-691

Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr

3 882

Antal anställda
  

10%

Omsättning, % (av hela gruppen)

308

Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr

8 248

Antal anställda
  

1%

Omsättning, % (av hela gruppen)

201

Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr

312

Antal anställda
  

1%

Omsättning, % (av hela gruppen)

519

Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr

75

Antal anställda
  

3%

Omsättning, % (av hela gruppen)

21

Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr

1 126

Antal anställda