ICA Gruppens värderingar

Värderingsarbetet

Till de strategiska prioriteringarna för 2013 hörde att påbörja ett arbete kring ICA Gruppens koncerngemensamma värderingar. Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på grundläggande värderingar ökar tydligheten mot kund och attraktionskraften bland såväl nuvarande som framtida medarbetare. Det gör det även lättare att fatta rätt beslut och ökar därigenom den interna effektiviteten.

Som ett led i värderingsarbetet har ICA Gruppen under 2013 tagit fram koncerngemensamma värderingar. Arbetet med de nya värderingarna har bedrivits på olika nivåer inom ICA Gruppen under hela året. Till grund har legat en analys kring personliga värderingar, ICA Gruppens befintliga kultur och värderingar samt önskad kultur och värderingar.

Under hösten 2013 togs beslut kring tre värderingar: Enkelhet, Entreprenörskap och Engagemang. 2014 startar det långsiktiga arbetet med att implementera värderingarna i hela koncernen.


Enkelhet

- vi tänker enkelt först

  

Vår vision är att göra varje dag lite enklare. Att välja det enkla först är viktigt för oss på ICA. Enkelhet är för oss också ett förhållningssätt där vi är tydliga, ärliga och litar på varandra. Då blir det enklare att prestera bra tillsammans. När vi låter enkelhet prägla sättet vi jobbar på, blir vi ännu mer effektiva och snabbrörliga. Det ger kunden de bästa lösningarna och det ger oss tydlighet och fart i vårt dagliga arbete.

Entreprenörskap

- vi skapar möjligheterna

  

Vi på ICA tror på och drivs av den kraft som finns i entreprenörskapet, enskilt och gemensamt. Att lyckas med affärer handlar om att se och skapa möjligheter, om handlingskraft, innovation och viljan att ta eget ansvar. I entreprenörskapet ligger också modet att prova och viljan att ständigt förbättra. Det som gör att vi hela tiden utvecklas och blir lite bättre. När vi hittar nya behov vi kan lösa för kunden skapar vi nya möjligheter för vår affär.

Engagemang

- vi gör skillnad

  

Vi engagerar oss i våra kunder och vi utvecklas tillsammans. För gör vi det, kan vi göra skillnad. Vårt engagemang kan även göra skillnad på andra sätt. Engagemanget i jobbet skapar bättre resultat. Engagemanget i varandra skapar gemenskap och när vi tror på varandra presterar vi som allra bäst. För oss handlar goda saker om mer än mat– vi tror på ett engagemang i vår omvärld som bidrar till en hållbar och bättre värld.