Affärsmodell

ICA Gruppen AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Genom portföljbolaget Hemtex finns ICA Gruppen även i Finland.

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är dagligvaruhandeln där dagligvarubutikerna utgör navet i verksamheten. Runt detta har en rad verksamheter byggts upp vilka, var för sig såväl som i samverkan, bidrar till ett attraktivt kunderbjudande och en stabil marknadsposition. I ICA Gruppen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även fem portföljbolag. (För ytterligare information om portföljbolagens verksamhet och inriktning, se Portföljbolagen.)

I ICA Gruppen finns inte bara en affärsmodell, utan flera. Tanken är att det bästa med entreprenörskapet går att förena med det bästa av stordriftens fördelar. ICA-idén, med enskilda handlare i samverkan som kombinerar mångfald och lokal anpassning med storskalighet och effektivitet, är fortfarande en hörnsten - både på nationell och lokal nivå.

Så fördelar sig omsättningen
  

Sverige

ICA Sverige driver dagligvaruhandel i hela Sverige tillsammans med fria ICA-handlare. ICA Sverige står för gemensamma inköp, logistik och samlad marknadskommunikation samt stöd till handlarna i frågor om till exempel marknadsföring och butiksutveckling. Det finns fem olika butiksprofiler inom dagligvaror: ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum, ICA To Go samt Maxi ICA Stormarknad, vilka drivs som en kombination av fria handlare och integrerad kedjedrift, där dagligvarudelen drivs av fria handlare och specialsortimentet drivs av ICA Sveriges dotterbolag Maxi Special. I ICA Sverige ingår också Cura apoteket.

ICA Banken erbjuder finansiella tjänster till kunder i Sverige och har ombudsavtal med nästan samtliga ICA-butiker i landet. ICA Banken ska bidra till att stärka lojaliteten till ICA-butikerna och samtidigt sänka kostnaden för de finansiella flödena i ICA-systemet. Att erbjuda finansiella tjänster är en av ICA Gruppens många lojalitetsskapande aktiviteter. I Sverige kan ICA Bankens kunder både spara, låna och försäkra sig. Räntenetto och provisioner bidrar till intjäningen, samtidigt som användandet av ICA Bankens egna kort innebär att avgifterna till externa kortutgivare minskar. Banken erbjuder också sina tjänster exempelvis betalterminaler och uttagsautomater till andra aktörer mot en avgift.

ICA Fastigheters uppgift i Sverige är att hitta rätt lokaler på rätt platser i Sverige. Det sker idag genom en blandning av att äga, hyra och strategiskt utveckla marknadsplatser. Hyresgäster kan vara både ICA-handlare och andra aktörer. Verksamheten ger löpande intäkter i form av hyror. Vid försäljningar där fastigheterna ökat i värde skapas också vinster till ICA Fastigheter.

De svenska ICA-butikernas ersättning till ICA Gruppen

Obligatoriskt

  • Gemensam organisation s.k. ICA Abonnemang, baseras på butikens omsättning (%)

  • Logistikdebitering, baseras på partihandelsförsäljning (%)

Frivilligt

  • Marknadsprissatta tilläggstjänster t ex ekonomi och marknadsföring
  • Kostnadsbaserade tilläggstjänster t ex butiks-IT

Vinst

  • Partihandelsvinst, baseras på partihandelsförsäljningen (%)
  • ICA-avtalen, Royalty/Vinstdelning, royalty baseras på butiksomsättning (%)


Norge

ICA Norge driver dagligvaruhandel över hela Norge under varumärkena: ICA, Rimi och Matkroken. Cirka 60 procent av butikerna är helägda och drivs i ICA Norges regi och de övriga 40 procenten drivs som franchise. ICA Norge gör gemensamma inköp och ansvarar för logistik och samlad marknadskommunikation för samtliga butiker.

ICA Fastigheters uppgift i Norge är att hitta rätt lokaler på rätt platser. Det sker idag genom en blandning av att äga, hyra och strategiskt utveckla marknadsplatser. Verksamheten ger löpande intäkter i form av hyror. Vid försäljningar där fastigheterna ökat i värde skapas också vinster till ICA Fastigheter.


Estland, Lettland, Litauen

Rimi Baltic driver dagligvaruhandel i Estland, Lettland och Litauen. Alla butiker är helägda av Rimi Baltic. I alla tre länder finns Rimi Hypermarket och Rimi Supermarket med fokus på färskvaror och service. Inom lågprissegmentet finns Säästumarket i Estland, och Supernetto i Lettland.

I de baltiska länderna sker fastighetsverksamheten inom Rimi Baltic.