Sysselsättning

ICA stödjer olika projekt för att få arbetslösa i arbete. ICA Sverige erbjuder i samarbete med ICA-handlarnas Förbund och lokala ICA-handlare personer med funktionsnedsättning arbetstillfällen via Samhall, Arbetsförmedlingen och kommunernas dagliga verksamhet. ICA Skolan har i samverkan med merit.nu, Stockholms stad och Göteborgs stad (Bergsjön) gett långtidsarbetslösa ungdomar utbildning och tillfälle att praktisera i butik. Projektet har lyckats väl och mer än hälften av deltagarna har fått anställning i den butik de praktiserade i eller hos annan arbetsgivare och är numera självförsörjande. Dessutom har Rimi Baltic sedan ett antal år ett initiativ som integrerar butiksmedarbetare med funktionsnedsättning.

Under 2013 startades i Sverige projektet ICA 2020, som syftar till att ta tillvara och utveckla möjligheten för fler unga att arbeta på ICA.