ICAs sponsringsarbete

ICAs övergripande inställning till sponsring är att den ska stödja bolagets långsiktiga affärsplan med fokus på mat och hälsa, socialt ansvarstagande, miljö och hållbar utveckling. 

Sponsringspolicyn med riktlinjer följer de principer som tagits fram av International Code of Sponsorship.

Särskilt i Sverige prioriteras projekt riktade till barn och ungdomar. I Sverige är ICA bland annat sponsor till: Vasaloppet/Cykelvasan, En Svensk Klassiker, Blodomloppet, Svenska Skidförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet/Lag Paralympics, Cancerfonden/Rosa Bandet, World Childhood Foundation, Glada Hudik Teatern och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).