ICAs lokala samhällsansvar

ICA Gruppen vill vara en positiv kraft med lokal närvaro i samhället och deltar i debatter och olika initiativ samt sponsrar och stödjer projekt i närområdena. I Sverige stärks förankringen genom ICA-handlare som äger sina butiker och bor och verkar i trakten. I samband med butiksetableringar samarbetar ICA med kommuner, regioner och myndigheter för en god samhällsutveckling.

I Sverige ligger stort fokus på att utveckla det butiksnät som byggts upp under mer än 90 år, så att det fortsätter vara uthålligt och attraktivt. Stor hänsyn tas till den lokala miljön när nya butiker öppnas. Kundernas behov av transporter till och från butikerna ska ske på ett sätt som gynnar lokalsamhället. Till exempel prioriteras nyetableringar vid befintliga genomfartsleder för att undvika ökad trafik och möjliggöra för kunderna att ta sig till butiken via cykel- och gångvägar eller kollektiva färdmedel.

Lokalproducerad mat

Något som förenar kunderna på alla ICA Gruppens marknader är intresset för lokalproducerad mat. Förutom flera initiativ med att märka lokalproducerade produkter i alla länder genomför ICA satsningar för att möta det ökade intresset från konsumenterna. Med start 2014 har ICA beslutat att acceptera lokala kvalitetsstandarder (utöver GFSI-godkända standarder) för lokala livsmedelsleverantörer av egna varor. Detta görs för att främja den lokala produktionen.

Under året har ICA Sverige genom sina partner stöttat butikerna vid inköp från lokala producenter. Stödet ges för att säkerställa samma höga livsmedelskvalitet från de lokala producenterna som från centrala leverantörer. En förteckning med över 700 (700) lokala leverantörer har sammanställts för att underlätta butikernas lokala inköp.

ICA Selection Gårdsgris, som lanserades i Sverige 2010, är lokalproducerat griskött från fyra utvalda gårdar i sydöstra Sverige. Gödgrisarna föds upp på foder som helt baseras på svenska råvaror, alltså utan importerad soja. Suggorna vistas i lösdrift på djupströbädd. Gårdarna ska i första hand använda förnybar el från vind- och vattenkraft. Produktionen är IP Sigill-certifierad, vilket garanterar att vissa krav uppfylls på god omsorg om djur och miljö samt livsmedelssäkerhet.

Rimi Baltic fortsätter sin satsning på nyskördade lokala produkter i Lettland. Rimi Baltic i Estland samarbetar med Association of Estonian Food Industry och märker lokalt tillverkade produkter med den estländska flaggan.

Rimi Baltic i Litauen har konceptet Vikis, en shop-in-shop där flera entreprenörer enbart säljer lokalodlade produkter på en gemensam butiksyta. I Vikis-butiken kan kunderna handla allt från mejeriprodukter, kött, grönsaker och bröd till sylt, oljor och honung.