Aktiviteter riktade mot barn

I slutet av januari avslutades välgörenhetsprojektet Änglar över Lettland, som är ett samarbete mellan Rimi, Swedbank, tv-kanalen LNT och Ziedot.lv. Änglar över Lettland samlar in pengar på olika sätt, bland annat i Rimis butiker, för att bekosta vård till barn som lider av medfödda sjukdomar eller som har skadats i olyckor. Totalt samlades drygt en miljon kronor in via Rimis butiker.

Rimi Baltic i Lettland samlade under året in över 230 000 kronor till välgörenhetsprojektet Stabins, tillsammans med organisationen Ziedot.lv, som hjälper lokala föreningar och stiftelser att organisera fritidsaktiviteter för skolbarn från fattiga familjer. Barnen får möjligheter till meningsfull sysselsättning som till exempel sport, musik eller konst efter att skolan slutat för dagen.

Rimi Baltic i Lettland stöttar också återkommande en insamlingskampanj till förmån för cancersjuka barn på ett barnsjukhus och samlade under året in drygt 250 000 kronor. Ytterligare en kampanj Rimi stödjer är The Goodness day som hjälper svårt sjuka barn. Under året donerade Rimis kunder över 47 000 kronor, projektets hittills största donation.

Rimi Baltic i Estland har tillsammans med bland annat Röda Korset i Tallin deltagit i en insamlingskampanj för att hjälpa barn från låginkomstfamiljer med ryggsäckar och nödvändig skolutrustning. Totalt fick 324 barn ny skolutrustning.