Transporter

ICAs svenska logistikverksamhet är sedan 1998 miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som bekräftelse på ett aktivt arbete i miljöfrågor.

Utsläpp

ICA fortsätter att effektivisera infrastruktur och distributionsnät för att minska det totala antalet fordonskilometer. Med välplanerade körningar och optimerade lass kan ICAs leveranser köras med färre och mer välfyllda lastbilar, vilket ger mindre körning totalt. ICA i Sverige tar kontinuerligt över transporter från leverantörerna. Detta effektiviserar transportplaneringen, och minskar de totala koldioxidutsläppen i samhället, eftersom färre lastbilar körs ute på vägarna.

ICA Sverige äger i dag inga egna lastbilar, medan ICA Norge och Rimi Baltic har både egenägda och inhyrda lastbilar. Modern motorteknik och alternativa bränslen minskar utsläppen, och ICA kräver att speditörerna redovisar detta. I Sverige blandas alternativt bränsle med diesel och lastbilarna utrustas med lättrullande däck för att minska bränsleåtgången och miljöbelastningen.

Bränsleförbrukningen minskade med cirka 10 procent under 2013 mot 2012. Den största minskningen skedde i Sverige och är ett resultat bland annat av att samtliga anlitade transportörer i Sverige rapporterar in transportdata, vilket tidigare delvis beräknades enligt transportsträcka och genomsnittlig bränsleförbrukning. Detta, samt förbättringsarbeten hos transportörerna, exempelvis ökad ecodriving, har lett till att utsläppen från de svenska transporterna har minskat under 2013 jämfört med året innan.

Logistikfunktionen inom ICA Sverige belönades med 2013 års Pegasuspris för miljöinitiativ inom transportbranschen. ICA har i flera år arbetat aktivt för att hitta nya miljöanpassade bränslen för transporter. Ett pilotprojekt med tolv fordon har visat att metandiesel är det mest hållbara alternativet i nuläget. Från och med våren 2014 kommer antalet metandieselfordon som transporterar varor åt ICA att utökas. 

Tjänsteresor

De svenska tjänsteresorna med flyg, tåg och bil och de norska tjästeresorna med flyg minskade under året. Ökade möjligheter till telefon- och videokonferenser, samt ett långvarigt arbete för att ICAs medarbetare ska minska sin miljöpåverkan från resor har fått genomslag. 

Sedan 2008 har ICA klimatkompenserat för de flygresor som medarbetare i Sverige och Norge gör när de bokas genom ICAs centrala resebyrå. Under 2014 kommer klimatkompensationen avslutas för att istället investera motsvarande summa pengar i klimatrelaterade aktiviteter och projekt som tydligare kopplar till ICAs direkta klimatpåverkan eller sådana aktiviteter där ICA själva är med och driver utvecklingen.

ICA kommer även fortsatt driva på insatser för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor såsom att uppmuntra tågresor istället för flyg samt att tillhandahålla goda möjligheter att använda telefon- och videokonferenser. ICA Sverige och ICA Norge har under 2013 minskat antalet telefonmöten med 6 procent. ICA har ökat antalet videokonferenser med 10 procent jämfört med 2012.

I Sverige finns riktlinjer för ICA-medarbetarnas val av tjänstebil och bilmodeller och utsläppsnivåer granskas och beslutas varje år. I ICAs centrala hyrbilsavtal för svenska medarbetare ingår enbart miljöbilar.


Bränsleförbrukning godstransporter mellan lager och butik*, tusen liter

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

* Bränsleförbrukningen avser diesel förutom för Sverige då även alternativa bränslen ingår med 208 000 liter (2011), 471 000 liter (2012) och 870 000 liter (2013).
** 94% av total bränsleförbrukning från godstransporter omfattas av ICAs klimatmål.
*** 92 % av total bränsleförbrukning från godstransporter omfattas av ICAs klimatmål.

Tjänsteresor med flyg, tusen km

Sverige

  

Norge

  

Baltikum*

  

* Data från Baltikum finns inte att tillgå.


Tjänsteresor med tåg, tusen km

Sverige

  

Norge*

  

Baltikum*

  

* Data från Norge och Baltikum finns inte att tillgå.

Tjänsteresor med bil, tusen km

Sverige

  

Norge*

  

Baltikum*

  

* Data från Norge och Baltikum finns inte att tillgå.