Miljöarbete på lager och kontor

ICAs svenska logistikverksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 1998, vilket innebär ett strukturerat miljöarbete som strävar mot ständig förbättring. Alla ICAs lagerenheter i Sverige har förnybar el, vilket minskar koldioxidutsläppen med 85 procent jämfört med vanlig el.

Matsvinn och avfall

ICA strävar efter att minimera avfall och ha en hög återvinningsgrad i lager och butiker. Som en del i detta har ICA samarbeten med flera välgörenhetsorganisationer, bland annat Frälsningsarmén i Sverige och Estonian Food Bank i Estland. Organisationerna får ta emot mat från ICAs lager som inte kan säljas i butikerna på grund av kort datum eller skadad förpackning, trots att maten är fullt ätlig. Varorna uppfyller samma grundläggande krav på livsmedelssäkerhet som ICAs övriga produkter. Mat som har passerat bäst-före-datum skänks aldrig.

ICA Norge har i flera år varit engagerat i ForMat, som är norska näringslivets nationella satsning för att minska matsvinnet med 25 procent. ICA Norge kommer tillsammans med ICAs leverantörer att fortsätta arbetet med att minska matavfallet.

Återvinning

På ICA Sveriges lager sorteras allt avfall och under 2013 återvanns 100 (100) procent, vilket är i nivå med föregående år.

Rimi Baltic i Estland lämnar in allt förpackningsmaterial från sina butiker och lager till återvinning, även polystyren. Det innebär att Rimi nu är det enda dagligvaruföretaget i Estland som återvinner allt förpackningsmaterial. Under 2013 samlades mer än 2 400 (2 000) ton kartong och över 280 (200) ton plast in.

Rimi Baltic i Lettland öppnade under sommaren sju nya offentliga sorteringsställen i fem butiker i Riga. På stationerna kan kunderna sortera glas och plast för återvinning.


Total mängd avfall*, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

*Sverige omfattar avfall från logistik. Norge och Baltikum omfattar avfall från logistik och butik.

Återvinningsgrad, %

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

Brännbart, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  
Återvunnet/återanvänt, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

Komposterbart, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

*Från 2011 finns denna fraktion även för Baltikum.

Deponerat avfall, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum