Miljöarbete i butik

Inom ICA drivs många initiativ för att minska matsvinnet, både i butik och i bakomvarande led. Vissa butiker lagar måltider av varor med kort datum, andra sänker priset på varorna eller skänker dem till välgörenhetsorganisationer. I Estland donerar samtliga Rimi-butiker överblivna matvaror till Estonian Food Bank, som vidarebefordrar maten till behövande. ICA Norge har i flera år varit engagerat i ForMat, som är norska näringslivets nationella satsning för att minska matsvinnet med 25 procent. Att arbeta för att minska svinnet är en självklarhet, både för att minska miljöbelastningen men också för att spara pengar.

ICA Sverige har under året lanserat det nya miljöstödet ICA-handlare för miljön, som ska hjälpa butikerna att förbättra sitt miljöarbete och ytterligare minska sin miljöpåverkan. 23 butiker hade vid årsskiftet implementerat stödet. Utöver detta hade ett 80-tal butiker påbörjat arbetet med att implementera ICA-handlare för miljön. 

I Sverige var 180 (188) ICA-butiker Svanenmärkta i slutet av 2013, vilket är 14 procent av butikerna. Svanenmärkningen tillämpar tuffa krav för bland annat avfallshantering och energieffektivitet. 

Energianvändning

Under 2013 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik samt öka antalet butiker som använder förnybar el. I absoluta tal har energiförbrukningen för de svenska ICA-butikerna minskat med 5 procent i jämförelse med föregående år, vilket motsvarar cirka 51 000 MWh. Energiförbrukningen i förhållande till yta har även den minskat i de svenska ICA-butikerna, trots en ökad total butiksyta. Detta är ett resultat av ett fortsatt arbete med energieffektivisering i butik, bland annat genom att fler butiker har satt lock och dörrar på kylar och frysar.

ICA Kvantum Sannegården i Sverige, som byggdes 2010 helt utifrån ICAs riktlinjer om maximal energieffektivitet, står som modell för hur alla nya ICA-butiker ska byggas. Med många enkla förbättringar uppnås energibesparingar på omkring 35 procent. Exempelvis har lock och dörrar installerats på kylar och frysar, och såväl belysning som temperatur styrs efter behov. ICA Kvantum Sannegården var den första svenska livsmedelsbutik som certifierades enligt Green Buildings krav för fastigheter under 2012. Green Building-certifieringen kräver bland annat att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven.

329 av de svenska ICA-butikerna använder nu ICAs centrala elavtal, vilket motsvarar 25 (20) procent av butikerna. Det centrala elavtalet innebär att elen kommer från enbart förnybara källor, dessutom finns verktyg för uppföljning av butikernas elförbrukning. Utöver detta är det många ICA-butiker som har förnybar el via egna avtal med elleverantörer. 

Anställda i de svenska ICA-butikerna har möjlighet att genomföra en energiutbildning, med praktiska råd om hur butiken kan minska sin energiförbrukning. I slutet av 2013 hade 505 anställda i ICA-butiker genomfört den.

Under 2010 började ICA Sverige installera laddstolpar för kunder med elbilar på parkeringarna intill ICA-butikerna. Målet var att inom fem år ha laddstolpar vid ett 20-tal ICA-butiker runt om i landet. I slutet av 2013 fanns laddstolpar vid 15 (11) egenägda butiksfastigheter.

Utsläpp

I Sverige finns en stor mängd ICA-butiker med 100 procent naturliga köldmedier och antalet ökar då detta är standard vid nyetablering. Under senaste åren har även en ökande andel av ombyggnadsprojekt skett med övergång till naturliga köldmedier. Fyllnadsmängderna av syntetiska köldmedier i kyl- och fryssystem har under de senaste 15-20 åren starkt reducerats genom införande av så kallade indirekta system där glykol används för distribution av kyla till kylobjekten. I jämförelse med konkurrenterna ligger ICA Sverige väl till på detta område.