Energidata

 
Total energianvändning i lager och butik, ICA, MWh
  
Fördelning av ICAs energikällor 2013, % (elförbrukning i lager och butik)
  

Energianvändning i lager, MWh

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  
Genomsnittlig energianvändning i lager, kWh/m2

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

Energianvändning i butik, MWh

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

* Huvuddelen av minskningen är hänförlig till avyttringen av ICA Maxi i Norge.

Genomsnittlig energianvändning i butik, kWh/m2

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

Köldmedieförbrukning*, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

* Omfattar endast lager i Sverige och Norge.