Miljö

ICA arbetar strukturerat för att minska bolagets miljöpåverkan från såväl butiker och lager som sortiment. En viktig uppgift är att stödja kundernas hållbara val.

Under 2013 har arbetet med att införa miljöledningssystem i ICAs verksamheter fortsatt, bland annat genom certifiering av den asiatiska inköpsverksamheten enligt ISO 14001. Den svenska inköpsverksamheten är certifierad enligt samma standard sedan 2012, logistikverksamheten sedan 1998 och fastighetsverksamheten sedan 1999. I butiksledet arbetar ICA med miljömärket Svanen samt det egna miljöstödet ICA-handlare för miljön, som lanserades i Sverige under året.

Tillsammans med leverantörer i Kina har ett pilotprojekt inletts för att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor.

ICAs ansvar

  

ICAs miljöarbete är tätt kopplat till hela bolagets affär. Verksamheten är beroende av att jorden orkar producera mat även i morgon, samtidigt som varje del i verksamheten påverkar miljön. Miljöfrågorna är integrerade i det dagliga arbetet i butik, logistik och på kontor. Stort fokus ligger på en ökad energieffektivisering samt att minimera svinn i hela kedjan. På flera sätt verkar ICA för bevarad biologisk mångfald och fortsätter öka andelen ekologiska och miljömärkta varor.  Dessutom uppmuntrar ICA kunderna att på olika sätt minska sin egen miljöpåverkan. Det övergripande målet är att minska ICAs klimatpåverkan med 30 procent till 2020. 


ICAs energi- och materialbalans

Att minska ICAs miljöpåverkan är ett viktigt och övergripande mål. Den här bilden visar ICAs energi- och materialbalans, det vill säga vilka resurser som används och vad som släpps ut från bolagets verksamhet. Råvaror för tillverkning av produkter samt avfall som genereras i hushållen ingår inte.

Vad ICA använder

Energi

Total energianvändning i lager och butik:
1 475 714 MWh

  

Transporter

Total bränsleförbrukning godstransporter:
36 799  tusen liter

  

Vad ICA släpper ut

Koldioxid

Totalt utsläpp av koldioxid:
276 815 ton

  

Avfall

Total mängd avfall:
82 189 ton