Kvalitet

ICAs kvalitetsarbete grundar sig på tydliga rutiner för att uppnå spårbarhet och kontroll när det gäller sortiment och hantering av varor.

Under 2013 har arbetet med revisioner, spårbarhetskontroller, granskning av produkters innehåll och märkning, produkttester och strukturerad kvalitetssäkring inom logistik och butik fortsatt.

ICA lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra verksamheten och ligger långt fram när det gäller certifiering inom dagligvarubranschen. Den svenska inköpsverksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 sedan 2012, och logistikverksamheten är kvalitetscertifierad enligt BRC S&D sedan samma år. Under 2013 certifierades även den asiatiska inköpsverksamheten enligt ISO 9001 och i Norge blev ett lager under året certifierat enligt BRC S&D. Utöver det är ett flertal svenska butiker certifierade enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik.

Den viktigaste vinsten med att certifiera ICA är att kunderna och ICA-butikerna kan känna sig trygga med att bolagets inköps- och logistikprocesser följer kvalitetskraven i ICAs Goda Affärer.

ICAs ansvar

  

Det ska vara tryggt att handla på ICA. Hela ICAs sortiment ska leva upp till bolagets och omvärldens kvalitetskrav. För att uppnå detta görs regelbundna leverantörsrevisioner, granskning av produkters innehåll och märkning samt produkttester. ICA har också ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete i logistikverksamheten och i butik. Det övergripande målet är att 80 procent av livsmedelsleverantörer av ICAs egna varor ska vara kvalitetscertifierade.


Gediget arbete för matsäkerhet

Kundernas förtroende är en av ICAs viktigaste tillgångar. Att kunna lita på innehållet i en produkt ska vara en självklarhet för ICAs kunder. Kvalitetsarbetet under årets första kvartal präglades starkt av det internationellt omfattande fusket med hästkött i processade nötkötträtter. I Sverige analyserades närmare 100 av ICAs egna varor i förebyggande syfte och tre produkter återkallades. I Baltikum återkallade Rimi ett antal produkter utifrån information från berörda EU-myndigheter. ICA Norge återkallade en artikel under eget varumärke sedan spår av hästkött funnits vid analys.

ICA krävde analyser och fakta av samtliga berörda leverantörer under ICAs egna varumärken. Från märkesleverantörer begärde ICA redogörelser för hur de försäkrar sig om att produkternas innehållsdeklaration överensstämmer med verkligheten. ICA för en löpande dialog med svenska Livsmedelsverket om hur frågan utvecklas och om hur ICA kan agera.

Att använda noggranna rutiner och kontroller för att säkra att maten är trygg är vardag för ICA, men händelserna under året visar tydligt att rutinerna inte skyddar tillräckligt mot oredlighet och bedrägerier. Idag är fusket ett internationellt utbrett branschproblem. Framöver kommer ICA att satsa ytterligare för att utveckla arbetssätt för att minimera risken för den här typen av fusk. Utökade kontroller av vissa produktgrupper, exempelvis fiskprodukter, ost och juicer ska säkerställa att skyddet mot bedrägerier ökar och att ICA ständigt hittar bättre sätt att arbeta.

I Sverige kommer ICA att samarbeta tätt med övriga branschföreträdare och Livsmedelsverket. ICA är medlem i Consumer Goods Forum och via dess kvalitetsgrupp Global Food Safety Initiative (GFSI) har ett arbete startats kring ”food fraud”. Det kommer att ge ICA bra internationell vägledning inom vilka livsmedelsområden som kan tänkas vara mer riskfyllda.