Satsningar på barn

 ICA arbetar mycket med informationsspridning kring hälsofrågor, inte minst genom butiksaktiviteter. ”Kompis med kroppen – 5 om dan” är en av ICA Sveriges mångåriga satsningar på barns hälsa. Syftet är att lära barn bra matvanor, att röra på sig och må bra. För trettonde året bjöds lärare och elever i årskurs 2 och 5 in att delta. Sedan 2001 har mer än 850 000 elever i årskurs 2 och 5 tagit del av Kompis med kroppen. Klassen får chans att göra ett besök i frukt- och gröntavdelningen i en ICA-butik. Där bjuds på provsmakning av frukt och grönsaker under en rolig, färgstark lektion. Undervisningsmaterialet som publiceras på ICA.se är omarbetat för 2013 och för eleverna i årskurs 5 ingår sedan 2011 även ett miljö- och klimatperspektiv. Materialet innehåller bland annat experiment och övningar, lärarhandledning kopplad till läroplanen, affischer för klassrummet och information till föräldrarna. I Baltikum finns motsvarande projekt, Supervaikai, för att lära barn om vikten av att äta rätt och röra på sig.

 En annan satsning för barn mellan 3 och 12 år är Papricaklubben som finns på alla Sveriges ICA Kvantumbutiker. Den syftar till att väcka nyfikenhet och lust kring frukt och grönt. Barnen får en speciellt framtagen tidning med frukt- och grönsaksinspiration och bjuds på frukt i butiken. Under året har Papricaklubben även lanserat en app med recept och spel kopplat till frukt och grönsaker.

Rimi Baltic i Estland fortsatte under året arbetet med hälsoprogrammet For your health, som inleddes 2012. Ett inslag i programmet är så kallade Vitamin Trips, vitaminbesök, för barn i Rimis butiker. På ett vitaminbesök får förskoleklasser och skolbarn göra ett timslångt studiebesök på en frukt- och gröntavdelning. Över 2 000 barn har redan genomfört vitaminbesök.

I Lettland fortsatte Rimi Baltics hälsokock Normunds Baranovskis under året projektet Skolresan, som ingår i hälsoprojektet Aikāgaršo som syftar till att öka förståelsen om en balanserad kosthållning och ändrade kostvanor. Han mötte nästan 400 elever från tredje till åttonde klass på 23 skolor runtom i landet för att lära dem laga hälsosam mat. Alla elevers recept har publicerats i en digital kokbok på Rimis hemsida. I Litauen organiserade Rimi för tredje året i rad Superkids som i år uppmuntrade föräldrar att involvera sina barn i matlagningen.