Hälsa

Att inspirera kunder till hälsosamma val är angeläget för ICA. Intresset för sund mat och en hälsosam livsstil bedöms bestå, och ICA arbetar vidare för att kunna erbjuda kunderna allergianpassade produkter.

Under 2013 har ICA bland annat genomfört en årsomfattande kampanj i Sverige för att få kunderna att äta mer frukt och grönsaker, och fortsatt arbetet med att inspirera barn och ungdomar till en hälsosam livsstil. ICAs arbete inom detta område utgår från de nordiska näringsrekommendationerna. Under 2013 kom nya näringsrekommendationer (NNR5) som går väl i linje med ICAs långsiktiga budskap om att inspirera kunderna till mer hälsosamma och klimatvänliga val. ICA Sverige har gått igenom sortimentet för att identifiera de produkter som ingår i det önskvärda kostmönstret, detta arbete kommer att ligga till grund för kommande års satsningar.

ICAs ansvar

  

Att hjälpa kunderna att må bra och inspirera dem till att välja hälsosamt är en viktig uppgift för ICA. Det bidrar också till att utveckla sortimentet och öppnar för nya affärer. Genom produkter som tar hänsyn till frågor kring tillsatser, dieter, allergier och livsstil kan ICA sprida kunskap och inspirera kunderna till medvetna val i vardagen. Arbetet utgår från officiella, nordiska kostråd och näringsrekommendationer, och ICA har länge arbetat med att sprida sunda tips – via recept, kundtidningar, webbplatser och butiker – utifrån kundernas behov.


ICA guidar mot hälsosamma och hållbara val

ICA Sverige satsade under 2013 stort på att hjälpa kunderna att välja hälsosamma alternativ. Därför lanserades kampanjen ”Ta ett grönt år med ICA”, med fokus på att öka medvetenheten runt vikten av att äta frukt och grönt. Inslag i kampanjen var till exempel att receptslumpgeneratorn på ICA.se bara bjuder på recept som innehåller minst 30 procent grönsaker. Även receptfoldrar och kundtidningen Buffé lyfte fram recept med hög andel grönsaker och frukt. Kunderna fick också fina erbjudanden med fokus på frukt och grönt.

En del i satsningen var också att lyfta fram ännu fler ekologiska alternativ. Under året ökade den centrala försäljningen av ekologiskt odlade frukter och grönsaker i svenska ICA-butiker med 27 procent, jämfört med samma period föregående år.

Även om allt intag av frukt och grönt är positivt så är det fortsatt viktigt för ICA att erbjuda kunderna ekologiska alternativ eftersom det också bidrar till den biologiska mångfalden och minskad miljöpåverkan. Ekologiskt i lösvikt är ett exempel på hur ICA jobbar för att erbjuda bra pris, exempelvis genom att plocka bort onödigt emballage.

Att ICA ökar sortimentet av ekologisk frukt och grönsaker bidrar också till att leverantörerna anpassar sina verksamheter. Exempelvis håller ICAs största citronleverantör i Spanien nu på att ställa om från konventionell till ekologisk odling bara för att klara den årsvolym ICA efterfrågar.