Sortiment

ICAs ambition är att tillhandahålla ett brett sortiment av etiskt märkta produkter. ICAs egna varor med etisk märkning har gemensam profilering med en etikett för att kunderna enkelt ska hitta dem. De etiska märkningarna som ingår är UTZ Certified, Rainforest Alliance och Fairtrade.

Under 2012 återinförde ICA Fairtrademärkta rosor under eget varumärke, vilket fått positiv effekt på försäljningen för 2013. Under mars genomfördes också en kampanj kring ICAs Fairtrademärkta rosor. Till varje bukett rosor fanns ett armband tillverkat av kvinnor i fem olika Kenyanska stammar. Armbanden gav över 400 kvinnor och deras familjer ekonomiskt stöd till gemensamma projekt i byn, exempelvis till sjukstugor, dagis eller färskvattenbrunnar. Armbanden var unika och fanns bara på ICA.

I Sverige är allt kaffe under ICAs egna varumärken UTZ-certifierat. En del av kostnaden för UTZ-certifierade produkter utgörs av en premie som går till odlarna för investeringar i sociala projekt, såsom i livförsäkringar och förskolor. Under 2013 genererade försäljningen i Sverige av ICAs UTZ-certifierade produkter omkring 605 000 kr i premier till odlarna. Sedan 2013 deltar ICA Sverige i UTZ Certifieds kakao-initiativ vilket innebär att även ICAs kakaoprodukter kan märkas med UTZ. Först ut under året var två sorters chokladkonfektyr.

Spårbarhetskontroll av marockanska tomater

Under året genomförde ICA Sverige en spårbarhetskontroll av sina största marockanska tomatleverantörer. Undersökningen gjordes för att säkerställa att tomaterna odlats i Marocko och inte Västsahara. ICA Sverige följer svenska regeringens och FN:s rekommendationer om att agera med stor försiktighet när det gäller konfliktmiljöer, och har därför valt att inte köpa varor från Västsahara. Fokus i kontrollen låg på att kontrollera om koden på förpackningen, den så kallade batchkoden, gav full spårbarhet tillbaka till odlingen via packhuset. ICA besökte såväl tomatodlingar som packhus för att se hur lådor och pallar märks efter plockning samt för att följa flödet från leverans till sortering, tvättning och packning. Kontrollen visade god spårbarhet genom hela kedjan.