Medlemskap

ICA blev under året medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI är ett företagsinitiativ som genom gemensamma verktyg och uppföljningsmetoder syftar till att förbättra arbetsvillkoren i leverantörskedjan. ICA var förut representerat via tidigare ägaren Royal Ahold.

ICA Sverige undertecknade under året Bangladesh Accord, som syftar till att förbättra villkoren och säkerheten för arbetare inom textilindustrin i Bangladesh. Bangladesh Accord är ett bindande avtal mellan fackförbund, frivilligorganisationer och företag som handlar med textil om att under en femårsperiod genomföra ett program som åtgärdar ett antal viktiga hälso- och säkerhetsfrågor. Ett hundratal företag och varumärken hade i slutet av 2013 undertecknat avtalet. International Labour Organisation, ILO, agerar som oberoende ordförande i initiativet.