Not 4 Revisionskostnader

 Mkr 2013 2012
Ernst & Young:    
Revisionsuppdrag 1 1
Övriga tjänster 0 2
Totalt 1 3