Not 13 Avsättning för pensioner

Mkr 2013 2012
Avsättning PRI pensioner 5 5
Övriga pensioner 0 27
Totalt 5 32