Not 8 Valutakursdifferenser i rörelseresultatet

Inköp av varor och tjänster i utländska valutor har medfört valutakursdifferenser på följande nivåer i rörelseresultatet.

 Mkr 2013 2012
Nettoomsättning –1 0
Kostnad för sålda varor 12 0
Administrationskostnader 0 0
Totalt 11 0