Not 5 Revisionskostnader

 Mkr 2013 2012
Ernst & Young:    
Revisionsuppdrag 22 5
Annan revisionsverksamhet 7 -
Övriga tjänster 0 3
Totalt 29 8
     
Deloitte:    
Revisionsuppdrag 6 -
Annan revisionsverksamhet 1 -
Totalt 7 -