Viktiga händelser efter årets utgång

  • ICA Sverige ska satsa på gränshandeln med Norge. Den första butiken öppnar i Riksgränsen i september 2014 och därefter är ett antal nya butiker längs den norska gränsen planerade fram till år 2020.
  • ICA Gruppen har i februari 2014 tecknat avtal om att refinansiera de sista utestående brygglånen med annan skuldfinansiering. Samtliga brygglån som togs i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB våren 2013 är därmed refinansierade.
  • Den 13 februari 2014 meddelade den norska konkurrensmyndigheten i ett förhandsbesked att man kommer att stoppa samarbetet mellan ICA Gruppen och Norgesgruppen. Bolaget utvärderar nu beskedet och de konsekvenser som beskedet kan komma att medföra för verksamheten i Norge.