Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 18 279 Mkr (57) under året. Förvärvet av resterande aktier i ICA under första kvartalet ingår med 15 739 Mkr.