Information om verksamheten

ICA Gruppen AB (publ) är moderbolag i ICA Gruppen och är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Finland. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA  Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma Publishing Group och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. Kärnan i verksamheten är dagligvaror och all verksamhet ska stödja detta.