ICA-butikernas försäljning under året

Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda ICA-butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. De tal som anges nedan i procent avser utvecklingen jämfört med samma period föregående år, där föregående år har justerats för de butiker som har bytt profil.

ICA-butikernas försäljning i Sverige

Butiksförsäljning exkl moms Januari–december 2013
  Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 30 122 4,1% 3,1%
ICA Kvantum 24 141 4,1% 2,1%
ICA Supermarket 31 730 2,5% 3,0%
ICA Nära 15 508 2,1% 2,5%
Totalt 101 501 3,3% 2,7%
Under 2013 ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror från 19,6 procent till 21,4 procent i Sverige. Andelen EMV 2012 var 20,1% enligt ändrad definition 2013.

ICA-butikernas försäljning i Norge

Butiksförsäljning exkl moms Januari–december 2013
  MNOK Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Rimi 10 007 3,2% –1,3%
ICA Supermarked 4 620 –2,7% –5,6%
ICA Nær 467 –77,2% –7,9%
Matkroken 1 555 151,9% –0,4%
Totalt 16 649 –2,7% –2,8%
Under 2013 ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror från 9,6 procent till 9,7 procent i Norge.

ICA-butikernas försäljning i Baltikum

Butiksförsäljning exkl moms Januari–december 2013
  MEUR Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Estland 361 0,5% –2,5%
Lettland 609 6,0% 3,5%
Litauen 217 1,4% 0,8%
Totalt 1 187 3,4% 1,1%
Under 2013 ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror från 12,6 procent till 14,2 procent i Baltikum.

Butiksförsäljning i portföljbolagen

Butiksförsäljning exkl moms Januari–december 2013
  Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Cervera 944 –0,2% 1,6%
Hemtex 965 5,5% 4,5%
Kjell & Co 931 14,3% 5,6%
Totalt 2 840