ICA Gruppens styrelse

Claes-Göran Sylvén 1)

Ordförande

Född: 1959

Utbildning: Studier i ekonomi och företagsledning
ICA-handlare (ICA Kvantum Flygfyren)
Invald: 2013
Medlem i ersättnings­utskottet (ordf) och investeringsutskottet (ordf)

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB och Svensk Handel m.fl. ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseordförande i ICA AB. Vd för Hakon Invest AB (publ) och ICA-handlarnas Förbund.

Total ersättning 2013, kr: 1 000 000 kr 2)

Oberoende 3): Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 617 889

Närvaro vid styrelsemöten: 8 av 20 5)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: 3 av 3

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: 5 av 5

Peter Berlin

Ledamot

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom
ICA-handlare (ICA Kvantum Emporia)
Invald: 2011
Medlem i investeringsutskottet

 

 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i ICA-handlarnas Förbund m.fl. Styrelseledamot i Hyllie Mat AB och Grobladet AB. Vd för Hyllie Mat AB. ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseordförande i Sandby Livs AB. Styrelseledamot för Erfa gruppen AB och ICA AB. Vd för Erfa gruppen AB och Sandby Livs AB.

Total ersättning 2013, kr: 350 000 kr

Oberoende 3): Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 133 930

Närvaro vid styrelsemöten: 18 av 20

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: 5 av 5

Göran Blomberg

Ledamot

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom
Invald: 2013
Medlem i revisions­utskottet

 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande för Retail Finance Europe AB och styrelseledamot för Hugo Lindersson Kläder Aktiebolag m.fl. Ekonomi- och finanschef, ICA-handlarnas Förbund.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseledamot i ICA AB och Rindi Energi AB m.fl. Ekonomi- och finanschef på Hakon Invest AB, RNB Retail and Brands AB, Portwear AB och Pronyx AB.

Total ersättning 2013, kr: 375 000 kr 2)

Oberoende 3): Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 11 000

Närvaro vid styrelsemöten: 8 av 20 5)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: 5 av 10 6)

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Cecilia Daun ­Wennborg

Ledamot

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom
Invald: 2005
Medlem i revisions­utskottet (ordf)

 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Loomis AB, Proffice Aktiebolag,  Eniro AB, Ikano Bank AB (publ), Carnegie Fonder AB, Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Sophiahemmet Aktiebolag, m.fl.

Tidigare väsentliga befattningar: Vice Vd för Ambea AB, Vd respektive CFO för Carema Vård och Omsorg Aktiebolag, T.f. Vd för Skandiabanken, Sverigechef Skandia och Vd för SkandiaLink Livförsäkrings AB.

Total ersättning 2013, kr: 450 000 kr

Oberoende 3): Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 3 125

Närvaro vid styrelsemöten: 17 av 20

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: 10 av 10

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Andrea Gisle Joosen

Ledamot

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom
Invald: 2010
Medlem i ersättningsutskottet

 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Dixons Plc UK och Neopitch AB. Vd för Boxer TV-Access AB.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseordförande för Panasonic Nordic AB. Styrelseledamot för Branchen Forbrugerelektronik DK, Elektronikbranschen och Radioleverantörernas Serviceaktiebolag. Vd för Panasonic Nordic AB och Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany.

Total ersättning 2013, kr: 350 000 kr

Oberoende 3): Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 825

Närvaro vid styrelsemöten: 17 av 20

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: 3 av 3

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Fredrik Hägglund

Ledamot

Född: 1967

Utbildning: Jur. kand.
Invald: 2013
Medlem i ersättningsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i EuroCommerce och Independant Retail Europe m.fl. Vd för ICA-handlarnas Förbund.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseledamot i ICA AB och Institutet mot mutor. Vice Vd och chefsjurist i ICA-handlarnas Förbund. Chefsjurist Hakon Invest AB. Advokat, Clifford Chance i Bryssel. Biträdande jurist, Linklaters.

Total ersättning 2013, kr: 350 000 kr 2)

Oberoende 3): Inte oberoende i relation till Bolaget, bolags­ledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 13 192

Närvaro vid styrelsemöten: 8 av 20 5)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: 3 av 3

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Bengt Kjell

Ledamot

Född: 1954

Utbildning: Civilekonom
Invald: 2013
Medlem i revisions­utskottet

 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB (publ) och Skånska Byggvaror Holding AB. Styrelseledamot i Helsingborgs Dagblad Aktiebolag, Aktiebolaget Handel och Industri, Indutrade Aktiebolag, Pandox Aktiebolag, Swegon Aktiebolag, Plastal Industri AB, Nordic Tankers Holding AB, m.fl. Vd för Aktiebolaget Handel och Industri.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseordförande i Kungsleden AB. Styrelseledamot i Höganäs AB, Skanska AB, Munters AB, Össur Hf, Fermenta AB, Byggnadsfirman Wallenstam AB, Bonifazius AB, Gandalf AB och Hoist International AB m.fl. Vice Vd Industrivärden, Senior partner Navet Affärsutveckling AB. Chef för corporate finance Securum.

Total ersättning 2013, kr: 375 000 kr

Oberoende 3): Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt till Bolagets huvud­ägare.

Aktieinnehav 4): 0

Närvaro vid styrelsemöten: 7 av 20 7)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: 5 av 10 6)

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Magnus Moberg

Ledamot

Född: 1966

Utbildning: Gymnasieekonom
ICA-handlare (Maxi ICA Stormarknad Falköping)
Invald: 2008
Medlem i revisions­utskottet

 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Nya Ulfmag AB. Styrelse­ledamot i ICA-handlarnas Förbund, Jomag AB samt Storbutiken i Falköping AB m.fl. Vd för Storbutiken i Falköping AB. ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseordförande i Köpet i Sandared AB. Styrelseledamot för Moberg & Svensson i Sandared AB och Ulfmag AB.

Total ersättning 2013, kr: 375 000 kr

Oberoende 3): Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 43 750

 

Närvaro vid styrelsemöten: 20 av 20

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: 9 av 10

 

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Jan Olofsson

Ledamot

Född: 1948

Utbildning: Civilekonom
Invald: 2005
Medlem i investerings­utskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i INIT Aktiebolag. Styrelseledamot i Kabinettet Aktiebolag, Falkenbergs Laxrökeri AB och MultiQ International Aktiebolag. Vd för Kabinettet Aktiebolag.

Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseordförande i Bindomatic Aktiebolag, Silva AB, Arkitektkopia AB och Printley AB. Styrelseledamot i Koneo AB. Chef för M&A samt stf chef för Corporate Finance vid Handelsbanken Capital Markets. Stf koncernchef och vice Vd Esselte AB.

Total ersättning 2013, kr: 350 000 kr

Oberoende 3): Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav 4): 3 000

Närvaro vid styrelsemöten: 19 av 20

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: 5 av 5

Margot Wallström

Ledamot

Född: 1954

Utbildning: Treårig gymnasieutbildning. Hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola, Mälardalens ­högskola, Umeå Universitet samt University of Massachusetts.
Invald: 2013
Medlem i investerings­utskottet

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande för Lunds universitet och Council of Women World Leaders. Styrelseledamot för Postkodstiftelsen, Global Challenges foundation och edberg dialog AB (SvB). Projektdirektör i Postkodlotteriet. Advisory Board Member i International IDEA. International Advisor i Institute for Human Rights and Business.

Tidigare väsentliga befattningar: Första vice ordförande i EU-kommissionen, EU:s miljökommissionär, ­kulturminister, socialminister, biträdande civilminister, riksdagsledamot och FN:s särskilde representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter.

Total ersättning 2013, kr: 350 000 kr

Oberoende 3): Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt till Bolagets ­huvudägare.

Aktieinnehav 4): 0

Närvaro vid styrelsemöten: 7 av 20 7)

 

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: 5 av 5

Jonathon Clarke

Ledamot
Arbetstagar­representant
Handelsanställdas Förbund

Född: 1968

Utbildning: Utbildad svetsare, studier i arbetsrätt

Utsedd: 2013

 

Tidigare väsentliga befattningar: Arbetstagarsuppleant, ICA AB.

Total ersättning 2013, kr: -

Oberoende: -

Aktieinnehav 4): 0

Närvaro vid styrelsemöten: 9 av 20 8)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Magnus Rehn

Ledamot
Arbetstagarrepresentant
Unionen

Född: 1966

Utbildning: Gymnasieutbildning

Utsedd: 2013

Tidigare väsentliga befattningar: Arbetstagarrepresentant, ICA AB.

Total ersättning 2013, kr: -

Oberoende: -

Aktieinnehav 4): 250

Närvaro vid styrelsemöten: 9 av 20 8)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

Ann Lindh

Suppleant
Arbetstagarrepresentant
Unionen

Född: 1964

Utbildning: Gymnasieutbildning

Utsedd: 2013

Tidigare väsentliga befattningar: Arbetstagarrepresentant, ICA AB.

Total ersättning 2013, kr: -

Oberoende: -

Aktieinnehav 4): 0

Närvaro vid styrelsemöten: 4 av 20 9)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -

 


Marcus Strandberg

Suppleant
Arbetstagarrepresentant
Handelsanställdas Förbund  

Född: 1966

Utbildning: Gymnasieutbildning

Utsedd: 2013

Tidigare väsentliga befattningar: Arbetstagarrepresentant, ICA AB.

Total ersättning 2013, kr: -

Oberoende: -

Aktieinnehav 4): 0

Närvaro vid styrelsemöten: 7 av 20 10)

Närvaro vid revisions­utskottsmöten: -

Närvaro vid ersättnings­utskottsmöten: -

Närvaro vid investerings­utskottsmöten: -


1) Vald till ordförande och ledamot på årsstämman 2013-05-20.

2) Utbetalt till ICA-handlarnas Förbund.

3) För ytterligare information om oberoende, se avsnitt Styrelsen.

4) Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i ICA Gruppen AB.

5) Invald styrelsen 2013-05-20 och deltagit i 8 av 8 styrelsemöten sedan dess.

6) Invald i revisionsutskottet 2013-05-20 och deltagit 5 av 5 möten i revisionsutskottet sedan dess.  

7) Invald i styrelsen 2013-05-20 och deltagit i 7 av 8 styrelsemöten sedan dess.

8) Utsedd till arbetstagarrepresentant 2013-04-08 och deltagit i 9 av 10 styrelsemöten sedan dess.

9) Utsedd till arbetstagarrepresentant 2013-04-08 och deltagit i 4 av 10 styrelsemöten sedan dess.

10) Utsedd till arbetstagarrepresentant 2013-04-08 och deltagit i 7 av 10 styrelsemöten sedan dess.