ICA Gruppens ledning

Per Strömberg

Vd, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2012.

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Segulah Advisor AB, Almondy Group Holding AB, Childhood Foundation och En Frisk Generation.

Erfarenhet: Vd och koncernchef för Lantmännen ekonomisk förening (2007-2012) och Sardus AB (2006-2007). Kraft Foods (1988-2006) bland annat som Vd Kraft Foods Sverige, Vd Kraft Foods Danmark, Direktör Affärsutveckling, Kraft Foods International London, Diverse ledande befattningar inom Kraft Freia Marabou Sverige.

Aktieinnehav *: 5 500

Björn Abild

Vd, ICA Special. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2009.

Född: 1955

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Deltaco Aktiebolag och Angered Byggvaror Aktiebolag.

Erfarenhet: Vd för Expert Sverige AB (2004-2009), Team Sportia AB (2001-2004), Dagab Närlivs AB (1998-2001). Marknads- och Försäljningsdirektör för Sardus AB (1996-1998) och Bergendahl Grossist AB (1993-1996).

Aktieinnehav *: 0

Lena Boberg

Vd, ICA Fastigheter. Anställd på ICA ­sedan 2007 och i ICAs ledning sedan 2010.

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: -

Erfarenhet: Finansdirektör för ICA Fastigheter (2007-2011) och Skandrenting AB (1999-2007). Projektchef och konsult för Knowit AB (1999). Finanschef för Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (1996-1998), Finanschef för Nordien System AB (1995).

Aktieinnehav *: 0

Liv Forhaug

Direktör Strategi och affärsutveckling, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2013.

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: -

Erfarenhet: McKinsey & Company, Partner och ansvarig för detaljhandelssektorn i Skandinavien (2006-2013), dessförinnan projektledare och konsult (1996-2005). Verksam i Sverige, övriga Europa och i USA.

Aktieinnehav *: 2 500

Åsa Gabriel

Direktör HR och ICA Skolan, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA 2004 och i ICAs ledning sedan 2008.

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: -

Erfarenhet: Vd för Twilfit AB (2002-2004). Statoil (1986-2002) bland annat som HR och HMS direktör för Statoil Detaljhandel AS, Franchise- och Kompetens Direktör för Statoil Detaljhandel AS, Marknadsdirektör för Statoil AB, Personaldirektör för Statoil Detaljist AB, Administrativ chef för Statoil AB.

Aktieinnehav *: 750

Björn Olsson

Informationsdirektör, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA 2004 och i ICAs ledning sedan 2009.

Född: 1971

Utbildning: Filosofie magister med inriktning mot statsvetenskap, national­ekonomi och handelsrätt.

Övriga uppdrag: -

Erfarenhet: Presschef/Tf. Informationschef, Svensk Handel 2000-2003.

Aktieinnehav *: 0 aktier.

Merlin Poljak

Tf Finansdirektör ICA Gruppen AB. Anställd på ICA sedan 2009 och i ICAs ledning sedan 2013.

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: -

Erfarenhet: ICA Gruppen AB bland annat som Chief Financial Officer för ICA Sverige AB och Chief Financial Officer för Rimi Baltic. AB Electrolux (1990-2008) bland annat som Chief IT Controller, Chief Financial Officer. Electrolux Russia som Chief Financial Officer, Electrolux China som Chief Financial Officer, Electrolux India som General Manager, Electrolux Poland som Controller.

Aktieinnehav *: 0

Edgar Sesemann

Vd, Rimi Baltic. Anställd på ICA 1999 och i ICAs ledning sedan 2008.

Född: 1961

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom

Övriga uppdrag: -

Erfarenhet: ICA bland annat som Vd för Rimi Estland, Inköpsdirektör för ICA AB, ICA Sverige AB och ICA Handlarnas AB. Affärsområdeschef för Dagligvaror KF Stormarknader (1992-1998). Kategorichef för B&W Stormarknader (1990-1992). Avdelningschef för B&W Falkenberg och B&W Täby (1996-1990).

Aktieinnehav *: 0

Stein Petter Ski

Direktör Portföljbolag, ICA Gruppen AB. Anställd i ICA Gruppen (Hakon Invest) och i ledningen sedan 2005.

Född: 1967

Utbildning: Universitetsutbildning inom ekonomi och politik från University of York, England.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hemtex Aktiebolag. Styrelseledamot i Kjell & Co Elektronik AB och Cervera AB.

Erfarenhet: Partner, ABG Sundal Collier med inriktning på Corporate Finance (2003-2005). Verksam inom Närings­departementet (2001-2003) och innan det på olika befattningar inom Enskilda Securities (1989-2001).

Aktieinnehav *: 13 500

Anders Svensson

Vd, ICA Sverige. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2009.

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk Förening, Styrelseledamot i Svensk Handel AB och Svenskt Näringsliv.

Erfarenhet: Arla (2002-2009) bland annat som Senior Vice President, Arla Foods Consumer Nordic, Vd för Arla Foods Sverige. Procter & Gamble (1993-2002) bland annat som Försäljningsdirektör för Procter & Gamble Sverige och Logistikdirektör för Procter & Gamble Nordic, diverse befattningar för Procter & Gamble Nordic och Procter & Gamble UK. Konsult, Andersen Consulting (1988-1993).

Aktieinnehav *: 0

Thorbjörn Theie

Vd, ICA Norge. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2012.

Född: 1959

Utbildning: Officer: Befalsskolen for Infanteriet og Hærens Krigsskole (Oslo).

Övriga uppdrag: -

Erfarenhet: Administrerande direktör för Kjøpmannshuset Norgesgruppen AS (1999-2012). Direktör för Forretningsutvikling Spar Norge (1995-1999). Salgs/Markeds­direktör för Nycomed Pharma (1986-1995).

Aktieinnehav *: 0

Jörgen Wennberg (går i pension 2014)

Vd, ICA Banken. Anställd på ICA 1974 och i ICAs ledning sedan 2008.

Född: 1952

Utbildning: Diplomerad marknads­ekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nordic Yachts AB.

Erfarenhet: ICA (1974-2014) bland annat som Vice Vd för ICA Banken, Vd för ICA-kundkort AB, Försäljningsdirektör för ICA Partihandel AB.

Aktieinnehav *: 34 204 

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i ICA Gruppen AB.